ความหมายของคำว่า "กบกินตะเวน"

กบกินตะเวน ภาษาอีสาน หมายถึง

กบกินตะเวน [ กบ - กิน - ตะ - เวน ] : หมายถึง การเกิดสุริยุปราคา

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กบกินตะเวน"

อ้ายๆ มาเบิ่งเร็วๆ กบกินตาเว็น

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2016-12-13 18:43:35
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด