ความหมายของคำว่า "กลายยาม"

กลายยาม ภาษาอีสาน หมายถึง

กลายยาม [ กลาย - ยาม ] : หมายถึง เลยเวลา,เวลาผ่านพ้นไปแล้ว,ล่วงไปแล้ว,เลยเวลาที่จะทำ

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กลายยาม"

กลายยาม สิเฮ็ดเวียกแล้ว

แปลว่า เลยเวลาที่จะทำงานแล้ว

กลายยามเล่นแล้ว

แปลว่า เลยเวลาที่จะเล่นแล้ว

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2016-12-13 18:45:16
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด