ความหมายของคำว่า "กลิ้งเกลือกลิเลือ"

กลิ้งเกลือกลิเลือ ภาษาอีสาน หมายถึง

กลิ้งเกลือกลิเลือ [ กลิ้ง - เกลือก - ลิ - เลือ ] : หมายถึง ลักษณะกระวนกระวาย,ทุรนทุราย,กระฉับกระส่าย

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กลิ้งเกลือกลิเลือ"

เผิ่นเจ็บปวดหลาย นอนกลิ้งเกลือกลิเลือทั่วเฮือน 
แปลว่า แกเจ็บปวดมาก นอนทุรนทุรายไปมาทั่วทั่งเรือน 
เป็นภาษาเก่า ทางลาวยังใช้อยู่

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2016-12-13 18:45:38
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด