ความหมายของคำว่า "ตะกูด"

ตะกูด : หมายถึง หางเสือเรือ เรียก ตะกูด จะกูด ก็ว่า (ข. จังกูด).

( อังกฤษ : rudder.)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ตะกูด"

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-06-15 15:30:01
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด