ความหมายของคำว่า "ตะเกิง"

ตะเกิง : หมายถึง สวย งาม อย่างว่า ยามเพื่อพิเศษแย้มเยาวราชหุมหัว ฮ่อนั้น ขวัญเฮียมโฮมเฮียกตอมเต็มเนื้อ เล็งที่ตันตาแข้วมหานิลเงาเงี่ยง งามเด เล็งที่ซ้องซุ่มเกล้าตะเกิงหน้าแข่งเขียน (สังข์) งามลื่นล้นตะเกิงเพี้ยงเกิ่งแมน (กา).

( อังกฤษ : pretty, beautiful.)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ตะเกิง"

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-06-14 10:30:01
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด