ความหมายของคำว่า "ตะโพน"

ตะโพน : หมายถึง ชื่อกลองชนิดหนึ่ง เรียก กลองตะโพน อย่างว่า สองตาบตั้งเดียระดาษฮวยฮส อย่าให้เคืองคำกินขาดเขินเขาข้า ฝูงเคยเหล้นตีตะโพนพิณพาท ขับแข่งฮ้องโคลงฟ้ากาพย์สาร (สังข์).

( อังกฤษ : type of medium-sized drum.)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ตะโพน"

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-06-14 12:30:01
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด