ความหมายของคำว่า "ตาด"

ตาด : หมายถึง ลานหินเป็นชั้นๆ ลานหินเป็นพักๆ เรียก ตาด น้ำตกจากภูเขาซึ่งมีหินเป็นชั้นๆ เรียก น้ำตกตาด น้ำโตนตาด ก็ว่า อย่างว่า บาก็ยินแคลนค้านเซานอนในตาด (กา) แปวซะเลกว้างนองไหลตกตาด (กา)

( อังกฤษ : layered rock which forms steps.)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ตาด"

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-06-14 12:00:01
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด