ความหมายของคำว่า "ก้วยออง, ก้วยอีออง (ผลไม้)"

ก้วยออง, ก้วยอีออง (ผลไม้) ภาษาอีสาน หมายถึง

ก้วยออง, ก้วยอีออง (ผลไม้) [ ก้วย - ออง , ก้วย - อี - ออง ] : หมายถึง กล้วยน้ำว้า

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ก้วยออง, ก้วยอีออง (ผลไม้)"

อีหล่า ไปเอากล้วยอีอองมาสู่พ่อเฮากินแน

แปลว่า หนูไปเอากล้วยน้ำว้ามาให้พ่อเรากินหน่อย

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-01-05 09:37:04
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด