ความหมายของคำว่า "ตาว"

ตาว : หมายถึง ชื่ออาวุธรบของโบราณชนิดหนึ่งมีชื่อเรียก 2 อย่าง คือเรียก ตาว ง้าว อย่างว่า ประดับส่ำข้าถือดาบตาวตาม บาก็เกรงใจไปสู่นางเดินดั้น แม้งหนึ่งเถิงสถานกว้างดอนงามแฮงจอด คอนก็เซาแง่ชั้นทางน้อยล่วงคอน (ฮุ่ง).

( อังกฤษ : ancient type of sword or pike.)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ตาว"

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-06-14 11:00:01
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด