ความหมายของคำว่า "ตำนินทอง"

ตำนินทอง : หมายถึง กะทกรก ชื่อผักตำลึงชนิดหนึ่ง ใบสีแดง ผลกินได้ เรียก ตำนินทอง.

( อังกฤษ : type of edible gourd with red leaves.)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ตำนินทอง"

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-06-15 14:30:01
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด