ความหมายของคำว่า "กองจู่นพูน"

กองจู่นพูน ภาษาอีสาน หมายถึง

กองจู่นพูน [ กอง - จูน - พูน ] : หมายถึง ทำให้เป็นกอง , นำมารวมกันให้เป็นกอง , รวมกันมากๆ

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กองจู่นพูน"

อยู่ท่งนาเอาเฟืองมากองกันไว้อยู่เทิงโพน กอง จุ่น พูน ( คำว่า โพน คือ จอมปลวก ) เด้ 
( เทิง คือ ชั้นบน )

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2016-12-13 18:47:50
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด