ความหมายของคำว่า "แต่งแย่ง"

แต่งแย่ง : หมายถึง คนที่มีลักษระงดงามเหมาะสม เรียก แต่งแย่ง ถ้าขนาดใหญ่เรียก โต่งโย่ง.

( อังกฤษ : handsome with good bearing.)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "แต่งแย่ง"

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-08-10 02:30:01
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด