ความหมายของคำว่า "แตกม้าง"

แตกม้าง ภาษาอีสาน หมายถึง

แตกม้าง [ แตก - ม้าง ] : หมายถึง แตกกระจัดกระจาย, แตกหักเสียหาย

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "แตกม้าง"

หมาแมวเฮ็ดจานแตกม้างเบิด แปลว่า หมาแมวมาทำจานแตกเสียหายหมด

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-01-12 08:59:26
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด