ความหมายของคำว่า "ถ่อน"

ถ่อน : หมายถึง ทิ้งถ่อน ชื่อพรรณไม้ชนิดหนึ่ง ใบคล้ายมะกร่ำ ใบอ่อนกินได้ กิ่งช้างชอบกิน เรียก ต้นถ่อน.

( อังกฤษ : ehite siris, a plant with edible leaves.)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ถ่อน"

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-08-10 02:00:01
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด