ความหมายของคำว่า "ก่องจ่อง"

ก่องจ่อง ภาษาอีสาน หมายถึง

ก่องจ่อง [ ก่อง - จ่อง ] : หมายถึง กริยา การกระทำที่ดูแล้วไม่เข้าท่า หรือว่ายังไม่ชำนาญ อาการที่หลังของเด็กขด เรียก ขดก่องจ่อง ถ้าหลังผู้ใหญ่ว่า ขดโก่งโจ่ง ก่งจ่ง ก็ว่า.

( อังกฤษ : crooked (of child 's back).)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ก่องจ่อง"

เช่น อย่าไปเต้นก่องจ่องเลาะนั่นเดี๋ยวกะถืกขวดฟาดหัว แปลว่า อย่าไปเต้นท่าทีกวนๆดูแล้วไม่เข้าตา เดี๋ยวจะมีเรื่อง 

หรือเซาเฮ็ดเด็กน้อยพอก่องจ่องให้ผู้ใหญ่เขาเฮ็ด แปลว่า เป็นเด็กยังไม่ชำนาญให้ผู้ใหญ่ที่ชำนาญกว่าเขาทำ

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-27 13:47:17
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด