ความหมายของคำว่า "เถ่อ"

เถ่อ ภาษาอีสาน หมายถึง

เถ่อ : หมายถึง ค้างอยู่ คนที่ยืนแหงนหน้า เรียก ยืนเถ่อ.

( อังกฤษ : fixed or stuck in place, (looking) up fixedly.)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "เถ่อ"

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-02-19 08:00:01
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด