ความหมายของคำว่า "กองเฟือง"

กองเฟือง ภาษาอีสาน หมายถึง

กองเฟือง [ กอง - เฟือง ] : หมายถึง กองฟาง

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กองเฟือง"

เด้กน้อยมักไปเล่นอยู่กองเฟือง 

แปลว่า เด็กๆชอบไปเล่นอยู่ตามกองฟาง

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2016-12-13 18:59:38
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด