ความหมายของคำว่า "เป็นหยัง"

เป็นหยัง ภาษาอีสาน หมายถึง

เป็นหยัง [ เป็น-หยัง ] : หมายถึง เป็นอะไร ทำไม

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "เป็นหยัง"

แม้นว่าเจ้าสิเกิดเป็นหยัง แปลว่า ไม่ว่าเธอจะเกิดเป็นอะไร

คนที่เฮาตามหา เป็นหยังคือบ่สมใจ แปลว่า คนที่เราตามหา ทำไมถึงไม่ได้อย่างที่ใจหวัง

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-11-14 19:53:14
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด