ความหมายของคำว่า "เป็นหยัง"

เป็นหยัง ภาษาอีสาน หมายถึง

เป็นหยัง [ เป็น-หยัง ] : หมายถึง เป็นอะไร, ทำไม

( อังกฤษ : why)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "เป็นหยัง"

เป็นหยังบ่ แปลว่า เป็นอะไรหรือเปล่า

เฮ็ดอีหยัง แปลว่า กำลังทำอะไร

แม้นว่าเจ้าสิเกิดเป็นหยัง แปลว่า ไม่ว่าเธอจะเกิดเป็นอะไร

คนที่เฮาตามหา เป็นหยังคือบ่สมใจ แปลว่า คนที่เราตามหา ทำไมถึงไม่ได้อย่างที่ใจหวัง

พ่อแม่เลี้ยงมาให้เป็นคน เป็นหยังจั่งกลายเป็นควาย พ่อแม่เลี้ยงมาให้เป็นคน ทำไมถึงกลายเป็นควาย

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-02-04 18:11:25
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด