ความหมายของคำว่า "ก้อง"

ก้อง ภาษาอีสาน หมายถึง

ก้อง [ ก้อง ] : หมายถึง ใต้หรืออยู่ใต้

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ก้อง"

ก้องโต๊ะ 
แปลว่า ใต้โต๊ะ 
เป็นภาษาเก่า

เป็นศัพท์ที่คนในภาคอีสานค่อนข้างใช้น้อย

เช่น อาจารย์:นายซัย โตฟ้าวเมี้ยนก้องโต๊ะโตไวๆ มันหมุ่นโพดนา

แปลว่า นายชัย เธอช่วยเก็บของใต้โต๊เร็ว มันเละเทะเกิน

 

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-01-05 09:37:29
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด