ความหมายของคำว่า "เทื่อ"

เทื่อ ภาษาอีสาน หมายถึง

เทื่อ : หมายถึง ครั้ง คราว หน ครั้งเดียวเรียก เทื่อเดียว อย่างว่า หลานจ่งเห็นแก่ข้าขอเจ้าเทื่อเดียว นี้แล้ว (สังข์).

( อังกฤษ : times, instance.)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "เทื่อ"

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-02-19 06:30:01
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด