ความหมายของคำว่า "ฟ้าว"

ฟ้าว ภาษาอีสาน หมายถึง

ฟ้าว [ ฟ้าว ] : หมายถึง รีบ

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ฟ้าว"

จักมันสิฟ้าวไปไส กะด้อกะเดี้ย  แปลว่า  ไม่มันมันจะรีบไปไหนกันนักกันหนา

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2016-01-19 10:10:19
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด