ความหมายของคำว่า "บุ๋มบุ๋ม"

บุ๋มบุ๋ม ภาษาอีสาน หมายถึง

บุ๋มบุ๋ม : หมายถึง มีเสียงดังอย่างนั้น.

( อังกฤษ : describes a sound as of water shoshing in water barrel.)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "บุ๋มบุ๋ม"

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-02-19 07:30:02
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด