ความหมายของคำว่า "อ่างย่าง"

อ่างย่าง : หมายถึง ติด ขัด ขัดข้อง เช่น ถูกขังแล้วออกไม่ได้ เรียก คาอ่างย่าง เขาถามแล้วแก้ไม่ได้ เรียก ติดอ่างย่าง.

( อังกฤษ : stuck, unable to get out, unable to answer question.)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "อ่างย่าง"

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-07-12 19:00:01
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด