ความหมายของคำว่า "ก๋อ"

ก๋อ ภาษาอีสาน หมายถึง

ก๋อ [ ก๋อ ] : หมายถึง เกี่ยว , เกาะเกี่ยว

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ก๋อ"


เช่น ข่อยบ่มักขึ้นต้นพ้าว มันบ่มีง่าให้ก๋อ ย้านตกซั่นดอก 

หรืออย่างเช่น 

จารย์ใหญ่ : อีหล่ามึงเป็นหยังจั่งมานั่งให้อยู่แถวน้ำส่างนี่ 
สาวส่า : คุข่อยตกส่างเอาขึ้นบ่ได้ 
จารย์ใหญ่ : มึงคือบ่หาไม้่คันก๋อ 
สาวส่า : อ้ายบ่าวหน่อลาวเอาไปเสี่ยง 
จารย์ใหญ่ : มันไปไสล่ะ 
สาวส่า : ลาวถือไม้คันก๋อขึ้นโคกไปแล้ว ลาวว่าคันอยากได้ให้นำไปเอา 
จารย์ใหญ่ : มึงคือบ่ไปล่ะ 
สาวส่า : ฮื่อ 

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-01-05 09:38:21
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด