ความหมายของคำว่า "แม่ของ"

แม่ของ ภาษาอีสาน หมายถึง

แม่ของ [ แม่ - ของ ] : หมายถึง

แม่น้ำโขง


ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "แม่ของ"

ถึงไกลกันคนละฝั่ง"ของ" ต่างหมายปรองดองมุ่งหวังทั้งสองจนได้

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-08-10 15:37:29
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด