ความหมายของคำว่า "กะซาง,กะตามซ่าง,กะส่าง"

กะซาง,กะตามซ่าง,กะส่าง ภาษาอีสาน หมายถึง

กะซาง,กะตามซ่าง,กะส่าง [ กะ - ซาง , กะ - ตาม - ซาง , กะ - ส่าง ] : หมายถึง ก็ช่าง,ไม่ใส่ใจ,ช่างเถอะ

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กะซาง,กะตามซ่าง,กะส่าง"

ไผสิว่าเฮาซั่วกะซางหัวเขาเถิด
แปลว่า
ใครจะว่าเราโง่ก็ช่างหัวเขาเถอะ

วาสั่นดอก...

มันสิเฮ็ดหยัง กะตามซ่างมัน

แปลว่า มันจะทำอะไร ก็ช่างมัน  

[] อัพเดทล่าสุด : 2016-12-13 19:04:09
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด