ความหมายของคำว่า "กะซาง"

กะซาง ภาษาอีสาน หมายถึง

กะซาง [ กะ - ซาง ] : หมายถึง ก็ช่าง,ไม่ใส่ใจ,ช่างเถอะ

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กะซาง"

ไผสิว่าเฮาซั่วกะซางหัวเขาเถิด
แปลว่า
ใครจะว่าเราโง่ก็ช่างหัวเขาเถอะ

วาสั่นดอก...

มันสิเฮ็ดหยัง กะตามซ่างมัน

แปลว่า มันจะทำอะไร ก็ช่างมัน  

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-04-02 13:48:27
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด