ความหมายของคำว่า "อีหลี"

อีหลี ภาษาอีสาน หมายถึง

อีหลี [ อี - หลี ] : หมายถึง จริงๆ

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "อีหลี"

อีหลี แปลว่า จริงๆ

ตัวอย่างเช่น : คิดฮอดเจ้าอีหลี  แปลว่า  คิดถึงคุณจริงๆ

อีหลีอีหลอ  แปลว่า  จริงๆจังๆ

อีหลีอีหลอ กะด้อ กะเดี้ย แปลว่า  จริงๆจังๆ สุดๆ

คำที่เกี่ยวข้องเช่น "คักอีหลี

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2016-06-29 11:19:05
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด