ความหมายของคำว่า "แน"

แน ภาษาอีสาน หมายถึง

แน : หมายถึง ตรึกตรอง คาดคะเน เรียกแน เล็งปืนเรียก แนปืน อย่างว่า เลากะแนใส่ก้นไปถืกกะโบงตา นกก็เผวอผวาตกลงดินอยู่เทิงปลายไม้ ตกใส่น้ำดังป๊ก ตกใส่บกดังท่วน ตกใส่ป่าหญ้าปล้องดังก้องทั่วเมือง (เสียว).

( อังกฤษ : to consider, reckon, aim (gun).)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "แน"

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-03-13 21:00:01
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด