ความหมายของคำว่า "กะทักกะถั่น"

กะทักกะถั่น ภาษาอีสาน หมายถึง

กะทักกะถั่น [ กะ - ทัก - กะ - ถั่น ] : หมายถึง ลักษณะอาการของคนเร่งรีบ

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กะทักกะถั่น"

มันสิฟ้าวไปไส คือซงกะทักกะถั่นแท้

หมายถึง เขาจะรีบไปไหนทำไมดูร้อนรนเร่งรีบจัง

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-01-05 09:39:36
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด