ความหมายของคำว่า "กะบ่วง"

กะบ่วง ภาษาอีสาน หมายถึง

กะบ่วง [ กะ - บ่วง ] : หมายถึง ช้อน

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กะบ่วง"

อีหล่าๆ ไปเอากะบ่วงมาให่แม่แหน่

หนูๆ ไปหยิบช้อนมาให้แม่หน่อย

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2016-12-13 18:59:18
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด