ความหมายของคำว่า "กะปอม,ขี่กะปอม,ขี้กะปอม"

กะปอม,ขี่กะปอม,ขี้กะปอม ภาษาอีสาน หมายถึง

กะปอม,ขี่กะปอม,ขี้กะปอม [ กะ - ปอม ] : หมายถึง กิ้งก่า

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กะปอม,ขี่กะปอม,ขี้กะปอม"

ผู่ซายไปยิงกะปอม แมงิง(แมยิง)ไปแหง่ไข่มดแดง แปลว่า ผู้ชายไปยิงกิ้งก่า ผู้หญิงไปแหย่ไข่มดแดง

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-01-05 09:39:57
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด