ความหมายของคำว่า "กะลอ"

กะลอ ภาษาอีสาน หมายถึง

กะลอ [ กะ - ลอ ] : หมายถึง เครื่องเคาะสำหรับให้สัญญาณ

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กะลอ"

ตัวอย่าง "มื้อนี้ผู้ใหญ่บ้านตีกะลอเอิ้นลูกบ้านประชุม"

แปล " วันนี้ผู้ใหญ่บ้านเคาะเกราะเรียกลูกบ้านเข้าประชุม"

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-01-05 09:40:30
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด