ความหมายของคำว่า "กะลุม"

กะลุม ภาษาอีสาน หมายถึง

กะลุม [ กะ -ลุม ] : หมายถึง กล่อง,ลังกระดาษ

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กะลุม"

เอากะลุมมาใส่ของแหน่เด้อ
แปลว่า เอากล่องมาใส่ของหน่อยนะ
เป็นภาษาเก่า..ปัจจุบันเรียก กล่องหรือ ลัง

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-04-02 13:52:57
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด