ความหมายของคำว่า "กะลุม,กะลัง"

กะลุม,กะลัง ภาษาอีสาน หมายถึง

กะลุม,กะลัง [ กะ -ลุม , กะ - ลัง ] : หมายถึง กล่อง,ลังกระดาษ

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กะลุม,กะลัง"

เอากะลุมมาใส่ของแหน่เด้อ
แปลว่า เอากล่องมาใส่ของหน่อยนะ
เป็นภาษาเก่า..ปัจจุบันเรียก กล่องหรือ ลัง

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-01-05 09:41:08
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด