ความหมายของคำว่า "ขี้ไก่ขาง"

ขี้ไก่ขาง ภาษาอีสาน หมายถึง

ขี้ไก่ขาง [ ขี้ - ไก่ - ขาง ] : หมายถึง ไข่แมลงวัน

( อังกฤษ : egg flies)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ขี้ไก่ขาง"

อย่ากินเด้อขี้ไก่ขางมันขี้ใส่แล้ว มันสิท้องเสีย = อย่ากินอาหารที่แมลงวันมันขี้ใส่ เดี๋ยวท้องจะเสีย

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-01-05 09:28:28
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด