ความหมายของคำว่า "กะหย่า"

กะหย่า ภาษาอีสาน หมายถึง

กะหย่า [ กะ - หย่า ] : หมายถึง ก็ช่าง,ช่างเถอะ,ช่างมัน

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กะหย่า"

ไปเฮาไปก่อน มันบ่ไปกะหย่ามัน

แปลว่า พวกเราไปกันก่อน มันไม่ไปก็ช่างมัน

ไผสิจ่มเฮา สิว่าเฮาจั่งใด๋ กะอย่าเขา
แปลว่า ใครจะบ่นเรา ว่าเรายังไงก็ช่างเค้า  

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:42:12
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด