ความหมายของคำว่า "จักแหล่ว"

จักแหล่ว ภาษาอีสาน หมายถึง

จักแหล่ว [ จัก - แหล่ว ] : หมายถึง ไม่รู้สิ

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "จักแหล่ว"

เช่น "อีแม่ เห็นหนังสะติ๊กข่อยบ่?"  แม่ตอบว่า "จั๊กแหล่ว"

แปล "แม่ เห็นหนังสติ๊กหนูไหม?" แม่ตอบว่า "ไม่รู้สิ"

เป็นต้น

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-12-16 22:20:01
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด