ความหมายของคำว่า "กั้งโกบ"

กั้งโกบ ภาษาอีสาน หมายถึง

กั้งโกบ [ กั้ง - โกบ ] : หมายถึง ลักษณะอาการมือป้อง สายตามอง ยกมือข้างหนึ่งวางไว้เหนือคิ้ว เรียก กั้งโกบ เพื่อตั้งการมองดูข้างล่าง ไม่ให้แสงข้างบนมากระทบ.

( อังกฤษ : to shade ones eyes with hand on brow.)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กั้งโกบ"

เช่น กั้งโกบส่องหา ยามใด๋เจ้าสิมาน้อ

แปลว่า เอามือป้อง แล้งมองหา ว่าเมื่อไหร่เจ้าจะมา

การกั้งโกบคนอีสานจะใช้ เวลาที่อยู่กลางแดด เพื่อเป็นการบังแดดเวลามองไปในที่ต่างๆ

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-06-26 17:46:01
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด