ควาย (Buffalo)
ควาย (Buffalo)
ATM ไม่มีเราก็ถอนได้...
ATM ไม่มีเราก็ถอนได้...
ให้อ้ายลอยกระทงนำได้...
ให้อ้ายลอยกระทงนำได้...
คิดจะพักคิดถึงภาระ...
คิดจะพักคิดถึงภาระ...
อ้ายกินเหล้า กินเบิด...
อ้ายกินเหล้า กินเบิด...
ฮู้บ่ว่าโทรศัพท์กับห...
ฮู้บ่ว่าโทรศัพท์กับห...
ความฮักกะคือข้อสอบ ...
ความฮักกะคือข้อสอบ  ...
ชีวิตมันแย่ อยากไปจา...
ชีวิตมันแย่ อยากไปจา...
หมู่กินเหล้า เฮากินก...
หมู่กินเหล้า เฮากินก...
อ้ายไปนา เป็นประโยคบ...
อ้ายไปนา เป็นประโยคบ...
แชตไลน์
แชตไลน์
ไปพุ่นกินปลา มาพี่กิ...
ไปพุ่นกินปลา มาพี่กิ...
จงเป็นศุกร์ เป็นศุกร...
จงเป็นศุกร์ เป็นศุกร...
รถเสีย
รถเสีย
กินเหล้าบ่แม่นแนวดี ...
กินเหล้าบ่แม่นแนวดี ...