ควาย (Buffalo)
ควาย (Buffalo)
หอย
หอย
หอย
หอย
หอยจูบ
หอยจูบ
ตุ๊กแก
ตุ๊กแก