ไม่ยุ่ง ภูไทเขาเง้ากันจังได๋คะ?

ถ้าเป็นภาษอีสานทั่วไป พูดว่า บ่ยุ่ง (ออกเสียงว่า บ๊อ-หยุ่ง หรือ บ่อ-หยุ่ง

แต่ผู้ไทบ่รู้คือกันเด้อ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น