อึจึ เคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร

มันแปลว่าอะไรคะ

อึจึ แปลว่า อ้วน เช่น อ้วนอึจึ
บางที่ก็แปลว่าแฉะนะครับ เช่น เปียกอึจึ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น