ค่ารถขึ้นวัดป่าภูก้อนคนละเท่าไหร่?

วัดป่าภูก้อน กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก อย่งไรก็ดี การเดินทางขึ้นไปสัการะ ต้องใช้บริการรถโดยสารจากชุมชน เนื่องจากถนนมีความลาดชันสูง ต้องให้คนในพื้นที่ ที่มีความเชี่ยวชาญในเส้นทาง และเป็นการสนับสนุนการสร้างอาชีพไปในตัว โดยจะมีค่าบริการรถโดยสารขึ้นวัดป่าภูก้อนคนละ 20 บาท 
สรุปว่าค่ารถคนละ 20 บาทเด้อพี่น้อง

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น