หนังสืออิเล็กทรอนิกส์:ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตรมีความเป็นเลิศทางด้านการเป็นคลังความรู้และการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรและอื่นๆ ที่ทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์/ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร.txt
  • แก้ไขครั้งล่าสุด: 2019/07/31 08:56
  • โดย content