วิกิอีสานร้อยแปด อีสานร้อยแปด

วิกิอีสานร้อยแปด

Site Tools


book:คำวิเศษณ์และสำนวนพูดภาษาอีสาน

คำวิเศษณ์และสำนวนพูดภาษาอีสาน

ผู้เขียน บรรพต เปรมชู
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิมพ์