วิกิอีสานร้อยแปด อีสานร้อยแปด

วิกิอีสานร้อยแปด

Site Tools


help:wiki:วิธีการเพิ่ม_meta_description

Meta Description

เพื่อเป็นการเน้น SEO ในหน้าวิกิของเรา จำเป็นจะต้องใส่ meta tag ต่างๆให้ครบ อีกหนึ่ง meta ที่เราต้องสนใจเป็นอย่างมากคือ meta description
วิธีการใส่ meta description ในวิกิอีสานร้อยแปดทำได้ง่ายๆ เนื่องจากเราได้ติดตั้งปลั๊กอินเพื่อรองรับการเพิ่มแท็กไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อเราต้องการเพิ่ม meta tag description สามารถทำได้โดยการเพิ่ม

{{description>ใส่ description สำหรับหน้าวิกินั้นๆ ตามที่เราต้องการ}}

ผลลัพธ์ที่เราจะได้ สามารถตรวจสอบด้วยการดูโค้ดจากหน้าเว็บ