วิกิอีสานร้อยแปด อีสานร้อยแปด

วิกิอีสานร้อยแปด

Site Tools


help:wiki:add_tag_meta_keyword

Tag & Meta Keyword

เมื่อเราต้องการเพิ่ม tag และ meta keyword ในหน้าวิกิของเราสามารถทำได้โดยการพิมพ์

{{tag>tag1 tag2 tag3}}

แท็กที่เราเพิ่มก็จะแสดงที่ท้ายเอกสารโดยอัตโนมัติและนอกจากนี้ยังนำไปใช้เป็น meta keyword โดยอัตโนมัติมีผลดีต่อ SEO
ผลลัพธ์ที่ได้

เมื่อเราดูโค้ดจะเห็น meta keyword ตามแท็กที่เราใส่