ชมรมอีสานและภูมิภาคอินโดจีนศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

เว็บไซต์ที่ก่อตั้งโดยชมรมอีสานและภูมิภาคอินโดจีนศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

  ประวัติชมรม
       ชมรมอีสานและภูมิภาคอินโดจีนศึกษา   เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มีภูมิลำเนาอยู่ทางภาคอีสาน  ในปีการศึกษา 2543  เพื่อให้นิสิตที่มาจากภาคอีสานได้รู้จักกัน  และได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน    รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอีสานให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้และเข้าใจ   ชมรมอีสานฯได้ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ของชมรมเรื่อยมา  ปัจจุบันนับว่าชมรมอีสานและภูมิภาคอินโดจีนศึกษาเป็นชมรมที่เข้มแข็งและมีผลงานมากมาย ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย
     
  วัตถุประสงค์ของชมรม   
     
       ชมรมอีสานและภูมิภาคอินโดจีนศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน   ให้แก่นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร  รวมทั้งบุคคลทั่วไปในเขตภาคเหนือตอนล่างที่มีความสนใจ  นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมของนิสิตที่มีภูมิลำเนาอยู่ทางภาคอีสาน เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม
  ที่ตั้งชมรม
     
       ชมรมอีสานและภูมิภาคอินโดจีนศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร   มีที่ทำการ ณ อาคาร mainstadium หน้าห้องสภาอาจารย์  มหาวิทยาลัยนเรศวร(ส่วนหนองอ้อ)  ตำบลท่าโพธิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000 
     ท่านสามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้ที่  0-1532-8396(พี่ก้าน) 0-9906-3909(พี่แอ้ม) หรือ 0-9563-3131(พี่อ้อ) หรือเวบมาสเตอร์ 0-1532-4432
     ท่านสมาชิกสามารถพบปะสังสรรค์กันที่ห้องชมรมได้ทุกวันพฤหัสบดี เวลา17.00 น. เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรมและ

คำค้นที่เกี่ยวข้องกับ ชมรมอีสานและภูมิภาคอินโดจีนศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร :
ชมรมอีสาน
ภูมิภาคอินโดจีน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ม นเรศวร

ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับ ชมรมอีสานและภูมิภาคอินโดจีนศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร