หนังสืออิเล็กทรอนิกส์:start

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

อีบุ๊ก มาจากคำภาษาอังกฤษว่า e-book [หรือ ebook] ซึ่งย่อมาจากคำว่า electronic book คำนี้ตรงกับศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถานว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึงสิ่งพิมพ์ซึ่งเก็บอยู่ในรูปแบบที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถนำไปใช้งานได้. ประโยชน์ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์คือผู้ใช้จะเข้าไปอ่านได้โดยไม่ต้องเดินทางไปห้องสมุดหรือซื้อหนังสือจากร้าน. ในบางกรณีการอ่านอีบุ๊กอาจต้องเสียค่าใช้จ่าย. ปัจจุบันมีการนำสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ไปเผยแพร่ในแบบอีบุ๊กมากขึ้น ทั้งยังมีการผลิตอีบุ๊กโดยตรง โดยไม่เคยมีฉบับพิมพ์มาก่อน

เว็บไซต์อีสานร้อยได้รวบรวมเว็บไซต์และแหล่งดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาไว้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดหรือเข้าไปอ่านได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือหรือแท็บเลต

ที่มา

  • รายการที่ยังไม่ได้เรียงลำดับบทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.
  • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์/start.txt
  • แก้ไขครั้งล่าสุด: 2019/08/08 09:41
  • โดย admin