book:คำวิเศษณ์และสำนวนพูดภาษาอีสาน

คำวิเศษณ์และสำนวนพูดภาษาอีสาน

ผู้เขียน บรรพต เปรมชู
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิมพ์

  • book/คำวิเศษณ์และสำนวนพูดภาษาอีสาน.txt
  • แก้ไขครั้งล่าสุด: 2019/07/30 02:14
  • โดย content