3:44 pm - วันพุธ ธันวาคม 11, 2520

  เกี่ยวกับอีสานร้อยแปด

         “อีสานร้อยแปด” เว็บไซท์ที่ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูล แบ่งปัน เผยแพร่ และเพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับ “อีสาน” ตามสโลแกนของเว็บไซท์คือ “ทุกเรื่องราวของชาวอีสาน
  อีสานร้อยแปดเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ โดยลูกอีสานแท้ๆที่รักในความเป็นอีสาน และต้องการรักษาจารีตประเพณีต่างๆเอาไว้ เหมือนกับคำโบราณอีสานที่ว่า

  ของกิน บ่กินมันสิเน่า ของเก่า บ่เล่ามันสิลืม

  และเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจัดรวบรวมข้อมูลให้อยู่ในรูปของเว็บไซท์ เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและต้นทุนไม่สูงเท่ากับวิธีอื่นๆ

         ปัจจุบันคนอีสานส่วนใหญ่ ไม่ได้อาศัยอยู่แค่ในภูมิภาคอีสานเท่านั้น แต่มีการย้ายถิ่นฐานเพื่อไปทำงานในที่ห่างไกลบ้าง หรือต่างประเทศบ้าง บางคนก็ไปมีครอบครัวในต่างจังหวัด พอถึงเทศกาลนานทีจึงจะมีโอกาสได้กลับมาเยี่ยมบ้านเกิด ทีมงานอีสานร้อยแปดจึงได้สร้างเว็บไซท์นี้ขึ้นมา เพื่อเป็นเป็นสื่อกลางและศูนย์รวมใจของคนอีสานที่อยู่ทุกที่ เป็นแหล่งพบป่ะพูดคุยผ่านสังคมออนไลน์ และอย่างที่ได้กล่าวในตอนต้นคือ เพื่อเป็นการสืบสานศิลปะ และวัฒนธรรมที่ดีงามของบ้านเราเอาไว้ให้ลูกหลานต่อไป

  วัตถุประสงค์ โดยภาพรวม

  ๑. ข่าวสาร เหตุบ้านการเมือง และทุกเรื่องราว
  ๒. อนุรักษ์ และ สืบสานศิลปวัฒนธรรมอีสาน
  ๓. สังคมออนไลน์ของคนอีสาน
  ๔. เว็บไซท์ที่เปิดให้บริการแบบสาธารณะ จะสมัครสมาชิกหรือไม่ก็ได้
  ๕. รายได้จากผู้สนับสนุน นำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเว็บไซท์ต่อไป